Tuổi thơ dữ dội: Đi nổ bỏng ngô gạo

    Tuổi thơ dữ dội: Đi nổ bỏng ngô gạo

    "Xưa nhớ cứ thấy xe nổ bỏng ngô gạo là chạy vô xin nội 2.000 đồng và mấy lon gạo để chạy ra làm. Quay qua quay lại mới đó mà giờ đã gần 40 tuổi rồi", một người dùng bình luận khi xem video.

    Video 27/07/2022