Mỗi năm già thêm 1 tuổi

    Mỗi năm già thêm 1 tuổi

    Mỗi năm trôi qua chúng ta lại "bớt trẻ" hơn một chút, rồi đến một cái tuổi nhất định nào đó, quỹ thời gian còn quá ít đến nỗi ta chẳng lo chuyện ngoại hình trẻ - già nữa.

    Truyện Tranh 20/02/2021