Quân đoàn... khó phân hủy

  Quân đoàn... khó phân hủy

  Trước thông tin từ năm 2026 sẽ cấm sử dụng túi nilông dùng một lần tại các siêu thị, TT thương mại. Nhiều người đề xuất nên mở rộng ra cả các cửa hàng bán lẻ và chợ...

  Truyện Tranh 03/05/2022
  Túi nilông chịu mức thuế "bèo"

   Túi nilông chịu mức thuế "bèo"

   Túi nilông là mặt hàng không thiết yếu và có ảnh hưởng lớn đến môi trường, song hiện nay mức thuế môi trường cho mỗi kg túi nilông chỉ có 50.000 đồng, tương đương 250-500 đồng/túi, nên rất khó để hướng đến mục tiêu hạn chế sử dụng túi nilông.

   Biếm Họa 29/09/2019