'Biết chút ngoại ngữ tự tin hẳn'

    'Biết chút ngoại ngữ tự tin hẳn'

    'Chúa tể English - Ielts 10 chấm dạy tiếng Anh với kiến thức cực mới lạ. Mọi người nên lấy giấy bút ra học cho sang con người', một người xem hài hước bình luận.

    Video 12/08/2023