Ngôn ngữ chưa bao giờ thiếu cách nói về niềm vui

    Ngôn ngữ chưa bao giờ thiếu cách nói về niềm vui

    Ngôn ngữ của con người chưa bao giờ thiếu những diễn đạt về niềm vui, mà vấn đề chỉ ở sự nghèo nàn của chính chúng ta mỗi khi đứng trước một biểu cảm của niềm vui. Thay vì thốt lên câu sáo rỗng "từ ngữ chẳng thể mô tả", hãy tìm hiểu thêm và nạp vào vốn từ vựng của mỗi chúng.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 12/10/2019