Truyện Tranh

Quảng cáo online, chạy đâu cho thoát!

Sixteen & Anh Trọc Comics

Đăng lúc 07:30 | 03/07/2020

Nghe nói bây giờ các ứng dụng có thể thu thập dữ liệu từ lời nói của bạn, sau đó nó sẽ phát quảng cáo đúng những thứ bạn đang "thèm"...


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Bạn chọn cà phê pha phin hay cà phê pha máy?

    Bạn chọn cà phê pha phin hay cà phê pha máy?

    Có người nói do nhiều nơi cà phê phin bị độn bắp, độn đậu nành nên họ uống cà phê pha máy cho nguyên chất. Có người lại cho rằng cà phê phin không nhanh, không tiện lợi...

    29/10/2020 12:55