Truyện Tranh

Đổ thừa: Tôi không sai, tất cả là do ông Trời thôi!

#Sixteen & CaCho

Đăng lúc 11:15 | 28/09/2020

Mọi việc xảy ra đều có thể đổ thừa cho nguyên nhân khách quan như "ma làm", "hết duyên". Chúng ta hoàn toàn không có lỗi!


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Bạn chọn cà phê pha phin hay cà phê pha máy?

    Bạn chọn cà phê pha phin hay cà phê pha máy?

    Có người nói do nhiều nơi cà phê phin bị độn bắp, độn đậu nành nên họ uống cà phê pha máy cho nguyên chất. Có người lại cho rằng cà phê phin không nhanh, không tiện lợi...

    29/10/2020 12:55