Truyện Tranh

Đố con trai biết thứ gì quý nhất trên trái đất, vào lúc này đây?

Đăng lúc 14:43 | 05/03/2020

Khi có một biến cố xảy ra, thứ quý giá này luôn luôn "hết hàng" đầu tiên. Thực tế xảy ra trên khắp thế giới đã chứng minh điều đó, từ Venezuela đến Hong Kong, Nhật Bản rồi Hoa Kỳ...


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh