Truyện Tranh

Đạo của đạo, đích thị là bá đạo!

Đăng lúc 18:58 | 20/07/2020

"Sửa lại một chút" tức là có chất xám của mình trong đó rồi, đâu còn là đạo nữa... Mình quả thật bá đạo!


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    "Đi toilet khi chủ quán sắp tính tiền" được coi là một trong những hành vi kém fair play trong quan hệ bạn bè. Cho nên cần dạy những kẻ như vậy một vài bài học nhớ đời...

    26/10/2020 19:10