Truyện Tranh

Cách xử lý đồ ăn thừa ngày Tết

Bọ - Tiên - Thị Thính

Đăng lúc 15:10 | 30/01/2020

Một trong những hậu quả của Tết đó là dư thừa quá trời đồ ăn, xử lý hết đống đồ ăn đó cũng rất là mệt...


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Xử lý lũ nghêu 'câm như hến'

    Xử lý lũ nghêu 'câm như hến'

    Mấy con nghêu này đúng là "câm như hến", ngâm muối ớt cũng chẳng chịu mở miệng. Thử dùng tin sốc xem sao...

    22/01/2021 05:50