Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

  Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

  Nhà vệ sinh tại một số trường học hiện nay vừa thiếu vừa không đạt chuẩn. Có trường trung bình 200 em mới có một nhà vệ sinh. Đó là nỗi ám ảnh với nhiều thế hệ học sinh nước ta.

  Biếm Họa 15/09/2022
  Khi F0 'tấn công' trường học

   Khi F0 'tấn công' trường học

   Trường học hiện là nơi phát hiện nhiều F0, nhất là ở khối tiểu học. Mà theo qui định thì cứ 1 học sinh là F0 sẽ có từ 4 - 6 học sinh F1, phải nghỉ ở nhà 5 - 7 ngày.

   Biếm Họa 10/03/2022