Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

    Học sinh 'bí đầu ra' ở trường học

    Nhà vệ sinh tại một số trường học hiện nay vừa thiếu vừa không đạt chuẩn. Có trường trung bình 200 em mới có một nhà vệ sinh. Đó là nỗi ám ảnh với nhiều thế hệ học sinh nước ta.

    Biếm Họa 15/09/2022