Hãy tiết kiệm năng lượng vì tương lai của chúng ta

    Hãy tiết kiệm năng lượng vì tương lai của chúng ta

    Bằng cách hành động ngay bây giờ, chúng ta có thể kiểm soát tương lai của mình thay vì để tương lai kiểm soát chúng ta. Bộ phim được thực hiện bởi nhóm sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật số, Trường đại học FPT TP.HCM.

    Video 30/09/2023