Vài đồng của Phủ Khai Phong

    Vài đồng của Phủ Khai Phong

    Bao đại nhân nghe vậy thì ngồi thẩn thờ trên ghế. Ông chợt nhớ tới Triển Chiêu đã đề xuất xin ông vài đồng để ăn Tết... Hóa ra với lũ thuộc hạ Phủ Khai Phong tiền tỷ thuế của dân, chỉ đáng giá vài đồng

    Đời Cười 24/11/2020