Cho đi là còn mãi!

    Cho đi là còn mãi!

    Chỉ có họ mới trao được "phép mầu" để đổi thay số phận những con người tưởng đã vĩnh viễn rơi vào vực thẳm. Những người tình nguyện hiến tạng - chính là những thiên thần - đến trái đất này và rời bỏ đi với sứ mệnh hồi sinh cho nhiều con người khác. Họ sẽ mãi mãi được tri ân!!!

    Video 25/12/2019