Cô gái trèo cây ngã xuống sông

    Cô gái trèo cây ngã xuống sông

    "Theo định luật vật lý thì tốc độ rơi tự do như thế này sẽ làm nên địa chấn nhỏ và làm hư hại các cây cỏ xung quanh", một người dùng hài hước bình luận khi xem video.

    Video 30/04/2022