Cố gắng hưởng thụ đi các bạn, sắp hết mùa vải đến nơi rồi!

    Cố gắng hưởng thụ đi các bạn, sắp hết mùa vải đến nơi rồi!

    Mùa vải vừa mới đến đã sắp qua mất rồi! Nguồn cung sắp không theo nổi nhu cầu tiêu thụ loại trái cây này, minh chứng rõ nhất là ngày hôm qua, một người đi xe hơi phải nhảy xuống đường, ăn cướp chùm phải của bà hàng rong... Bởi vậy hãy cố gắng hưởng thụ đi các bạn, sắp tới không còn vải mà ăn đâu.

    Truyện Tranh 15/06/2020