30% người Mỹ vẫn tin thuyết âm mưu nguồn gốc virus corona

    30% người Mỹ vẫn tin thuyết âm mưu nguồn gốc virus corona

    Một nghiên cứu mới của viện PEW chỉ ra rằng 30% người Mỹ tin rằng covid-19 do các nhà khoa học tạo ra. Khi đại dịch vẫn đang hoành hành, nhất lại tại Mỹ, thông tin sai sự thật cũng lan theo. Một trong những hiểu nhầm tai hại phổ biến nhất về covid-19 chính là xuất xứ của con virus chết người...

    Trạm Hoạt Hình 15/04/2020