Tố My thành... bà chủ!

    Tố My thành... bà chủ!

    Như nhiều nghệ sĩ khác, 'ngọc nữ bolero' Tố My cũng vừa khởi nghiệp kinh doanh và khẳng định: 'Kinh doanh là đam mê từ nhỏ của tôi'.

    Giải Trí 30/05/2022