Từ 15-10, tốc độ tối đa của xe gắn máy là 40 km/h

    Từ 15-10, tốc độ tối đa của xe gắn máy là 40 km/h

    Bộ Giao thông - Vận tải vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT, theo đó xe gắn máy (tức các loại xe gắn máy có dung tích động cơ dưới 50cc và cả xe điện, xe đạp điện...) khi tham gia giao thông trên đường bộ (trừ đường cao tốc), tốc độ tối đa không quá 40km/h. Họa sĩ N9 cho rằng, với cảnh kẹt xe triền miên hiện nay thì đạt được tốc độ đó cũng là đáng mừng.

    Biếm Họa 23/09/2019