Tim Cook giới thiệu phiên bản tên đường Pro max

    Tim Cook giới thiệu phiên bản tên đường Pro max

    Có lẽ do biển tên đường như các thành phố khác trông quá đơn điệu nên gần đây Cần Thơ đã cho ra mắt mẫu biển tên đường mới với đầy đủ thông tin chiều dài, điểm đầu, điểm cuối, năm sinh - năm mất, chức vụ, công trạng của danh nhân. Ngoài ra biển tên còn có cả thông tin nghị quyết của HĐND thành phố về việc đặt tên đường...

    Trạm Hoạt Hình 06/11/2019