Bia có sát khuẩn được không?

    Bia có sát khuẩn được không?

    Không biết 5% cồn trong bia có đủ sát khuẩn, tiêu diệt được bọn virus corona hay không. Thế nhưng hiện nay vẫn có trường tiếp tế... bia vào khu cách ly tập trung. Vì việc làm này là trái với quy định nên có người đã ngụy trang bia vào thùng... mì gói nhằm đánh lừa đội ngũ cộng tác viên.

    Biếm Họa 24/03/2020