Lã Bất Chấp đi buôn

  Lã Bất Chấp đi buôn

  Lã Bất Chấp (con trai của Lã Bất Tài ) nghe lời vàng ngọc cha dạy bèn cuống cuồng bỏ nước Lỗ sang nước khác kinh doanh du lịch kiêm bán bằng.

  Đời Cười 10/06/2021
  Ai xứng đáng là 'siêu tiến sĩ'?

   Ai xứng đáng là 'siêu tiến sĩ'?

   Thông thường, chỉ có con đường học hành mới giúp ta đạt được học vị tiến sĩ. Thế nhưng có người thuộc loại "siêu tiến sĩ" không cần thông qua con đường giáo dục.

   Biếm Họa 21/12/2020