Google Doodle cũng chống COVID-19

    Google Doodle cũng chống COVID-19

    Hôm nay (20-3), biểu tượng Google Doodle hôm nay vinh danh nhà vật lý người Hungary, Tiến sĩ Ignaz Semmelweis, người đầu tiên khám phá ra những lợi ích y tế của việc rửa tay.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 20/03/2020