Con người tiến hóa quá chậm

    Con người tiến hóa quá chậm

    Con người thường nghĩ rằng mình đã tiến hóa thành một giống loài hoàn hảo của tự nhiên. Thế nhưng vẫn còn quá yếu đuối so với những tạo vật nhỏ bé.

    Biếm Họa 11/01/2021