Aladdin và ông thần đèn

    Aladdin và ông thần đèn

    Nghĩ tới nghĩ lui chàng thấy căn phòng mình tối om như tiền đồ chị Dậu. Chỉ vì giá điện tăng chóng mặt mà chàng không dám bật cầu dao...

    Đời Cười 18/06/2021