Máy rửa bát dành cho 'người lười'

    Máy rửa bát dành cho 'người lười'

    "Nghĩ ra được cái máy rửa bát quá chất! 10 điểm cho sự sáng tạo, tìm tòi, học hỏi, thêm 10 điểm vì thương vợ thương con", một người dùng bình luận khi xem video.

    Video 18/07/2022