Trend thùng xốp... xuyên không

    Trend thùng xốp... xuyên không

    Thùng xốp... xuyên không về thời xưa lắc xưa lơ, và người sử dụng vẫn là mấy ông quan tham. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay 1-12-2023.

    Biếm Họa 01/12/2023