Sự lãng mạn... mù quáng

    Sự lãng mạn... mù quáng

    Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, kiếm được miếng ăn không phải chuyện dễ, ấy thế nhưng gà mái vẫn thích sự lãng mạn phù phiếm.

    Biếm Họa 08/03/2023