Hộ khẩu 'hành' sơn

    Hộ khẩu 'hành' sơn

    Hộ khẩu giấy đã chính thức kết thúc sứ mệnh của mình từ ngày 1-1-2023, thế nhưng ngay khi hộ khẩu hết "hành" thì lại xuất hiện... giấy xác nhận cư trú.

    Truyện Tranh 07/02/2023