Quà quê phải ăn được cả vỏ mới là lý tưởng

    Quà quê phải ăn được cả vỏ mới là lý tưởng

    Nếu phương án thu phí rác thải theo khối lượng được áp dụng, loại trái cây như dừa hay sầu riêng sẽ phải chịu chi phí "đầu ra" khá cao. Lúc đó quà quê chỉ nên là những thứ trái cây ăn được cả vỏ như mận hay ổi là lý tưởng nhất.

    Biếm Họa 15/06/2020