Bác thợ xây làm thơ về vợ

    Bác thợ xây làm thơ về vợ

    "Vợ là trăng sáng ngoài hiên! Đi làm hết tháng nhớ đưa tiền, đưa lương. Nhưng vợ cũng là một đôi thùng loa! Một khi nó phát là cả nhà bị bão dông"...

    Video 27/11/2021