Ai vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đều là siêu nhân - Bình thường một cách phi thường

    Ai vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đều là siêu nhân - Bình thường một cách phi thường

    Thực tế đúng là như vậy, những học sinh này đều đã trải qua 12 năm đèn sách, đều phải "bơi" qua một biển kiến thức bao la. Hầu hết học sinh sẽ vượt qua kỳ thi này nên chúng ta coi đó là chuyện thường tình. Ít người nhìn lại con đường khắc nghiệt của học sinh trong suốt 12 năm phổ thông để có được kết quả "bình thường" đó.

    Biếm Họa 10/08/2020