27 điểm là cao hay thấp?

    27 điểm là cao hay thấp?

    Ngày xưa, chỉ cần 27 điểm là cầm chắc suất đại học, trở thành soái ca bao người ngưỡng mộ. Còn bây giờ cũng giống số phận danh hiệu học sinh tiên tiến mà thôi.

    Biếm Họa 01/10/2021