Kỳ nghỉ hè năm nay tuy gần mà xa

    Kỳ nghỉ hè năm nay tuy gần mà xa

    Chỉ vài bước nữa là được nghỉ hè, mùa hè đã rất gần rồi. Thế nhưng đống bài kiểm tra, bài thi... bị dồn một cục sau khi nghỉ dịch sẽ là một của núi không dễ vượt qua...

    Biếm Họa 03/05/2020