Trùm Sò rủ Thị Hến đi coi đất

    Trùm Sò rủ Thị Hến đi coi đất

    Không phải ai cũng dễ dàng trở thành đối tác tin cậy của Trùm Sò vì anh kén chọn lắm. Một là không làm ăn với mày râu, hai là không làm ăn với phụ nữ có ngoại hình xấu.

    Đời Cười 21/08/2021