Thể Thao Cười

Võ thuật của Tôn Ngộ Không có nhược điểm gì?

BLV VĂN TÍ

Đăng lúc 18:21 | 20/06/2021

Là một trong những nhân vật được ca ngợi là có võ công cao cường, thiên biến vạn hóa. Nhưng Tôn Ngộ Không có một điểm yếu lớn.

Nói về Tôn Ngộ Không, là nói đến một nhân vật sở hữu sức mạnh phi thường, kiểu như có thể nâng được một ngọn núi xấp xỉ 8 tấn, có thể đi được 108.000 dặm (xấp xỉ 13.468 dặm ngày nay, tức khoảng 21.675 km) trong một lần cân đẩu vân,... vân vân và mây mây.

Tôn Ngộ Không là nhân vật sở hữu sức mạnh phi thường

Tuy nhiên, không có gì trên đời này là hoàn hảo. Theo diễn viên nổi tiếng Lục Tiểu Linh Đồng, Tôn Ngộ Không có nhược điểm là không giỏi chiến đấu dưới nước.

Trong Tây Du Ký, có lần Kim Ngư Tinh vì muốn ăn thịt Đường Tăng, đã làm phép cho gió bắc và tuyết rơi, khiến cho cả sông Thông Thiên đóng băng.

Đường Tăng bị dụ nên muốn qua sông, rốt cuộc rơi vào bẫy của Kim Ngư Tinh, bị yêu quái bắt.

Khi thương lượng kế sách, cả ba người Tôn Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đều có ý thoái thác. Bát Giới và Sa Tăng sau đó bảo đại sư huynh có bản lĩnh cao cường, nên ra tay.

Tôn Ngộ Không sau đó mới thừa nhận rằng chiến đấu dưới nước không phải sở trường của mình nên đề nghị Bát Giới và Sa Tăng ra tay.

Chiến đấu dưới nước không phải sở trường của Tôn Ngộ Không

Ngộ Không biết cả hai sự đệ đều giỏi thủy chiến. Nếu Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, từng nắm giữ hơn mười vạn thủy binh thì Sa Tăng sống nhiều năm ở Lưu Sa Hà.

Rốt cuộc sau đó cả ba thống nhất phương án là Ngộ Không xuống nước trước, xem xét nơi Đường Tăng bị giam. Sau đó hai sư đệ xuống nước khiêu chiến. Còn mình thì nhảy lên bờ.

Cuối cùng Bát Giới và Sa Tăng ra tay, cộng với sự góp mặt của Quan Âm Bồ Tát đã cứu được Đường Tăng.


BLV VĂN TÍ

Tin Mới Nhất
Tin mới Thể Thao Cười