Thể Thao Cười

Vì sao Chu Bá Thông coi thường Hàng Long Thập Bát Chưởng?

THANH TÈO

Đăng lúc 11:03 | 15/05/2021

Trong vũ trụ Kim Dung, giới võ lâm đều sợ hãi và thán phục Hàng Long Thập Bát Chưởng. Nhưng chỉ có Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông xem thường môn võ công này.

Hàng Long Thập Bát Chưởng là một trong những võ công đặc trưng nhất của Cái Bang. Đây là bộ chưởng pháp chí cương, chí dương được lưu truyền giữa các đời bang chủ Cái Bang, do bang chủ đời thứ nhất của Cái Bang tên Hồng Tứ Hải sáng tạo ra. 

Sau này Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ rút gọn xuống 18 chiêu thức.

Nhân vật Chu Bá Thông trong phim Anh hùng xạ điêu năm 2003.Nhân vật Chu Bá Thông trong phim Anh hùng xạ điêu năm 2003.

Từ Thiên Long Bát Bộ cho đến Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Hàng Long Thập Bát Chưởng luôn được xem là độc bá giang hồ, độc bộ võ lâm. Ba người nổi tiếng nhất gắn liền với bộ chưởng pháp này đều là anh hùng cái thế đương thời, gồm Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ, Hồng Thất Công và Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ (đều thuộc Xạ Điêu Tam Bộ Khúc).

Lão Ngoan Đồng từng đánh giá Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ là môn võ công lợi hại nhưng không thuộc hàng tuyệt đỉnh võ học.

Lão Ngoan Đồng cho rằng Hàng Long Thập Bát Chưởng có giới hạn nhất định. Như bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công đã luyện bộ chưởng pháp này tới cảnh giới cao nhất và võ công không thể thăng tiến được nữa. Ngược lại, theo lời Lão Ngoan Đồng, võ công của phái Toàn Chân như thuyền trôi giữa đại dương, dù luyện như nào cũng không có đích đến.

Nếu đem Hàng Long Thập Bát Chưởng so sánh với Tiên Thiên Công của phái Toàn Chân thì quả là một trời một vực.

Kiều Phong là cao thủ dùng

Mặt khác, sự lợi hại của Hàng Long Thập Bát Chưởng nằm ở nội lực chứ không phải chưởng thức. Nếu chỉ luyện chưởng thức mà không luyện nội lực, người học cũng chỉ lợi hại thêm được chút ít. Chu Bá Thông nói rằng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công lợi hại là bởi nội công thâm hậu. 

Quách Tĩnh sau này nhờ uống máu rắn và tu luyện nội công Cửu Âm Chân Kinh nên mới có thể phát huy uy lực tối đa của Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Như Lão Ngoan Đồng nói, nếu Vương Trùng Dương còn sống và tiếp tục luyện võ, kỳ Hoa Sơn luận kiếm thứ 2 vẫn chẳng có ai đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ từ ông ấy.


THANH TÈO

Tin Mới Nhất
Tin mới Thể Thao Cười