Video

Thấy xe bánh mì, 'cậu vàng' tự động chạy ra mua

Video

Đăng lúc 06:48 19-02-2021

"Nhà tao mặt tiền có gì bán thiếu cho tao! Oke!", 'Cậu vàng' said.

CHUYÊN MỤC