Video

Thanh niên ê chề khi hướng dẫn lực sĩ cách tập tạ

Video

Đăng lúc 11:35 01-02-2021

Bài học rút ra là: "Đừng bao giờ múa rìu qua mắt thợ".

CHUYÊN MỤC