Kiên trì thành công sẽ đến

    Kiên trì thành công sẽ đến

    "Không có việc gì khó! Chỉ sợ lòng không bền", một người dùng bình luận khi xem video bé trai kiên trì tìm cách mang ghế vào trong nhà.

    Video 29/01/2021