8 việc không nên làm trong tháng 7 âm lịch

    8 việc không nên làm trong tháng 7 âm lịch

    Không được để đèn khi đi ngủ hay phơi quần áo ở ngoài trời, cũng như hạn chế mua xe cộ, nhà ở, đồ dùng đắt tiền... Đó là một trong nhiều việc khác mà bạn không nên làm trong tháng 7 âm lịch.

    Video 11/08/2022