Niềm hy vọng Tân Sửu xung trận

    Niềm hy vọng Tân Sửu xung trận

    Tí chuột bầm dập sau hiệp đầu, được rút ra nghỉ. Với "lối chơi" đầy sức mạnh của mình, hy vọng Tân Sửu vào thay sẽ mang tới một "hiệp đấu" khởi sắc.

    Biếm Họa 04/01/2021