Sức mạnh tinh thần

    Sức mạnh tinh thần

    Sau 4 lần không vượt qua được chướng ngại vật, bé trai bật khóc. Cả lớp chạy tới động viên và cuối cùng, em cũng đã nhảy qua thành công.

    Video 27/11/2021