Sư tử sợ khiếp vía khi sống chung với heo

    Sư tử sợ khiếp vía khi sống chung với heo

    Đàn sư tử con tại một vườn thú ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc sống trong sợ hãi kể từ ngày được gặp bạn mới là một con heo con. Hóa ra người cai trị “khu rừng” là vua heo, chứ không phải vua sư tử. Nguồn: SCMP/CCTV

    Video 10/11/2019