Cách dụ trẻ con uống thuốc siêu đỉnh

    Cách dụ trẻ con uống thuốc siêu đỉnh

    Một người mẹ ở Mỹ dùng xi lanh đặt lên bịch bột pha nước trai cây dụ con trai một tuổi uống thuốc đang nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội.

    Video 01/12/2019