Éo le đời 'Chị đẹp'

    Éo le đời 'Chị đẹp'

    Không đơn thuần là một sô giải trí múa hát tưng bừng, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 còn được định vị như một chương trình truyền cảm hứng, chữa lành.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 19/12/2023