Video

Sếu hoang bay theo ân nhân sau khi được cứu mạng

Video

Đăng lúc 14:46 14-03-2023

Con sếu đầu đỏ bị thương trên cánh đồng được chàng trai ở Ấn Độ đưa về nhà chăm sóc. Đến khi khỏe lại, con sếu hoang vẫn không chịu trở về với tự nhiên.

CHUYÊN MỤC