Đi tìm 'Đệ nhất anti fan Việt'

    Đi tìm 'Đệ nhất anti fan Việt'

    Từ “hổ báo cáo mèo” đến “thư sinh, triết gia”, từ “mạng ảo” đến “đời thực”, các anti fan luôn góp phần quan trọng trong việc “thổi lửa” cho sự nổi tiếng lẫn sự drama của sao Việt.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 20/10/2022