Rùa và thỏ chạy thi phiên bản đời thực

    Rùa và thỏ chạy thi phiên bản đời thực

    "Nếu không đua trên con đường đầy cỏ thì cái kết chắc đã khác rồi", một người dùng hài hước khi xem video thấy con thỏ chạy được hơn nửa đường thì bất ngờ dừng lại ăn cỏ, còn chú rùa cần mẫn bò và về đích trước.

    Video 28/09/2020