Người đẹp hóa chất

    Người đẹp hóa chất

    Mấy ông bà nội trợ đi chợ đừng có "trông mặt mà bắt hình dong". Nhiều hoa hậu rau củ quả ngày nay chỉ đẹp nhờ bơm độn mà thôi.

    Biếm Họa 20/09/2022